Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

Ν. 3869/2012 - ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ζούμε στη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία μετά την περίοδο του μεσοπολέμου. Υφιστάμεθα ακούσια τις δραματικές συνέπειες της βαθιάς οικονομικής ύφεσης στην οποία βυθίζεται η χώρα μας. Τα εισοδήματά μας έχουν συρρικνωθεί, ο οικογενειακός μας προϋπολογισμός έχει τιναχθεί κυριολεκτικά στον αέρα, ενώ πλέον μία στις τρείς ελληνικές οικογένειες αντιμετωπίζει τις οδυνηρές συνέπειες της ανεργίας.

Ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων βασιζόμενο μέχρι πρότινος στο πάγιο και σταθερό εισπραττόμενο μηνιαίο εισόδημά του μπήκε στη διαδικασία της απόκτησης μόνιμης κατοικίας. Προκειμένου δε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του απευθύνθηκε προς δανειοδότηση σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιλέγοντας τελικά αυτό, που σύμφωνα με ενδελεχή προσωπική έρευνά του, του χορηγούσε δάνειο με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την άλλη, ήταν πρόθυμα να χορηγήσουν δάνεια στους υποψήφιους πελάτες τους, ακόμη και αν εάν αυτοί πολλές φορές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις δανειοδότησης συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην υπερχρέωσή τους.

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια ότι τα πράγματα στην οικονομία της χώρας θα έπαιρναν τέτοια δραματική τροπή, ώστε σήμερα να έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε είδη πρώτης ανάγκης ως ''πολυτέλεια''.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία έπρεπε να ληφθεί άμεσα μέριμνα για το ποσοστό των ελλήνων πολιτών που είχε υποστεί ακούσια τις συνέπειες της κρίσης χρέους της χώρας, για την αντιμετώπιση της οποίας λήφθηκε μια σειρά από αναγκαστικά μέτρα [περικοπές μισθών, απολύσεις, επιβολή δυσβάστακτων φόρων]. Πολλοί ήταν αυτοί που κινδύνευαν άμεσα να χάσουν το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο –κύρια κατοικία - λόγω του ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους.

Ο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αποτελεί μια «ομπρέλα προστασίας» αλλά και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια νέα αρχή σε ό, τι αφορά τη διαχείριση της οικιακής οικονομίας. Ειδικότερα, ο νόμος έχει ως στόχο, να επιμηκύνει το χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής των χρεών, να επιφέρει όπου αυτό είναι εφικτό τη διαγραφή μέρους των χρεών με ταυτόχρονη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας εφόσον αυτό έχει προταθεί από τον οφειλέτη, όλων των ανωτέρω αναφερομένων, εφαρμοσμένων υπό προϋποθέσεις. Ακολουθεί μια σειρά απαντήσεων σε υποβληθείσες ερωτήσεις που σχετίζονται με διάφορα ζητήματα υπαγωγής σας στο νόμο.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟ?

Εάν είσαστε φυσικό πρόσωπο που δεν έχετε πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είσαστε έμπορος μπορείτε να υπαχθείτε στο νόμο.

ΕΑΝ ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΟΡΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ?
Οι έμποροι αποκλείονται κατ' αρχήν από το νόμο, δεδομένου ότι έχουν πτωχευτική ικανότητα και τεκμαίρεται ότι όλες οι συναλλαγές τους γίνονται χάριν εμπορίας. Για εσάς, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών σας υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών) εφαρμόζεται ο Ν 3588/2007.
Εάν όμως τα χρέη σας προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν σας προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, τότε μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον οι δραστηριότητές σας δεν υπερβαίνουν την προσπάθεια για βιοπορισμό [μικρέμποροι, μικροεπιτηδευματίες, τεχνίτες κτλ.]

ΕΧΩ ΧΡΕΗ. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ?

Α. οι οφειλές προς το Δημόσιο που προέρχονται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους, τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές εισφορές). Αυτά τα χρέη δε ρυθμίζονται βάσει του Ν 3869/2010 αλλά από ειδικότερες διατάξεις σε άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Β. Οι οφειλές σας προς τις τράπεζες- πιστωτές σας, οι οποίες έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησής σας για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής σας στο νόμο.. Άρα, για τα χρέη για τα οποία έχετε σήμερα εγγράφως δεσμευτεί έναντι των πιστωτών σας να ρυθμίσετε, θα μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά -Ν. 3869/2010 -ένα χρόνο αργότερα.
Γ. Οι οφειλές σας που έχουν προκύψει από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο. Δηλαδή η ύπαρξη χρηματικής αξίωσης εναντίον σας, εξαιτίας διαπραχθείσας από μέρους σας άδικης, παράνομης και υπαίτιας πράξης εναντίον τρίτου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010

1. Αποδεδειγμένη αδυναμία αποπληρωμής χρεών.
2. Στην αποδεδειγμένη αδυναμία σας θα πρέπει να έχετε περιέλθει χωρίς δική σας υπαιτιότητα. Υπάρχει όταν είναι αποτέλεσμα των παρακάτω συνθηκών: ανεργία, μείωση μισθού, απρόβλεπτες συνθήκες που δεν προϋπήρχαν όταν λάβατε το δάνειο.
3. Να ανήκετε στους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Εκτός αυτού, ερευνάται η διαφορά των εκκαθαριστικών από έτος σε έτος.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ?

Εάν και εφόσον πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε, είναι να προσπαθήσετε να επιτύχετε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις τράπεζες - πιστωτές σας.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ:

  • Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό πριν υποβάλετε αίτηση στο Δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών σας.
  • Συνδρομή από διάφορους φορείς όπως: ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Υλικού Διακανονισμού (λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία) ή η Ένωση Καταναλωτών που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδύσεων ή ο Δικηγόρος.

ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ?

  • Ενδελεχή έρευνα των εισοδημάτων σας, παγίων εξόδων σας, προκειμένου να σχηματιστεί μια πλήρη εικόνα της οικονομικής σας κατάστασης
  • Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού
  • Σύνταξη πρότασης στους πιστωτές σας, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες σας
  • Σύνταξη βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι προηγήθηκε απόπειρα εξώδικου συμβιβασμού καθώς και το αποτέλεσμα αυτής.

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Στην περίπτωση αυτή που δεν συναντάται αρκετά συχνά στην πράξη, είσαστε αρκετά τυχεροί διότι δεν θα πρέπει να προσφύγετε στα αρμόδια δικαστήρια. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, με την συνδρομή του φορέα με τον οποίο έχετε συνεργαστεί, το οποίο αποτελεί εκτελεστό τίτλο από τη στιγμή της επικύρωσής του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σας συμφέρει ή όχι μια τέτοιου είδους κίνηση.

2ο ΣΕΝΑΡΙΟ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται πρακτικό από το φορέα που σας έχει συνδράμει, στο οποίο αναφέρεται η ανεπιτυχής προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου Σας και εφόσον το επιθυμείτε, κατατίθεται αίτηση για τη ρύθμιση οφειλών στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (που βρίσκεται στον τόπο που κατοικείτε ή διαμένετε).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Κατάθεση αιτήσεως :

Στο στάδιο αυτό και αφού έχετε στα χέρια σας το πρακτικό αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, απευθύνεστε σε δικηγόρο προκειμένου να συντάξει την αίτηση για την υπαγωγής σας στις διατάξεις του Νόμου και να καταθέσει αυτήν στο κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο.

Στην αίτησή σας προς το Δικαστήριο εμπεριέχονται κάθε είδους προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα:

α) κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία σας (ακίνητα και κινητά) 
β) πάσης φύσεως εισοδήματά δικά σας και του/της συζύγου σας
γ) κάθε πηγή εισόδων σας
δ) οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση έχετε από τρίτο
ε) κατάσταση των πιστωτών σας και ακριβής καταγραφή των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 
στ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών που να συσχετίζει επιτυχώς τα συμφέροντά σας με αυτά των πιστωτών.

Σε αυτό το στάδιο δύναστε να διαφοροποιήσετε το σχέδιό σας από αυτό που προτείνατε στους πιστωτές σας κατά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να επιδώσετε στους πιστωτές σας (τράπεζες κτλ) αντίγραφα της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων σας αλλά και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών σας.

Μαζί με την επίδοση της αίτησης πρέπει να περιέχεται και πρόσκληση προς τους πιστωτές να υποβάλουν και σε αυτό το στάδιο εγγράφως τις παρατηρήσεις τους στη γραμματεία του δικαστηρίου και να δηλώσουν εάν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Σημαντικό πλεονέκτημα του Ν. 3869/2010 είναι το ότι από την επίδοση τη αίτησης στους πιστωτές σας δεν τοκίζεται η οφειλή σας, με εξαίρεση την απαίτηση των ενέγγυων πιστωτών [όσοι έχουν εξασφαλίσει την απαίτησή τους με εμπράγματη ασφάλεια, -προσημείωση υποθήκης , υποθήκη κ.λ.π.- ], απαίτηση, η οποία εξακολουθεί να τοκίζεται.
Η κατάθεση των προτάσεων πρέπει να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι πιστωτές μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου μέσα σε προθεσμία 2 μηνών. Μετά την πάροδο 2 μηνών μπορείτε να επιφέρετε εσείς εκ νέου μεταβολές στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών για τις οποίες ενημερώνονται στη συνέχεια οι πιστωτές με δική τους επιμέλεια. Εάν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δεν καταθέσει κανείς τροποποιητικές προτάσεις, θεωρείται ότι όλοι αποδέχονται το συμβιβασμό. Ακολουθεί επικύρωση της συμφωνίας από τον Ειρηνοδίκη (με απόφασή του) και αυτομάτως η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε.

(!) Σημειωτέον, ότι η κατάθεση της αιτήσεώς σας για την υπαγωγή σας στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δε συνεπάγεται αυτόματα την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σας από τους πιστωτές σας, δηλαδή την αναστολή των κατασχέσεων, πλειστηριασμών κτλ. που τυχόν έχουν επισπευτεί εις βάρος σας. Είναι εντελώς οξύμωρο το γεγονός ότι η κατάθεση της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σας, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχετε μπει στη διαδικασία της υπαγωγής του νόμου αυτού, είναι για να σώσετε τη περιουσία σας και όχι για να ικανοποιήσετε τις τράπεζες.
Για να συμβεί λοιπόν αυτό, [αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας σας], θα πρέπει να καταθέσετε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση αναστολή εκτελέσεως, με την οποία θα αιτήστε να εκδοθεί απόφαση που θα διατάσσει την αναστολή οποιουδήποτε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον σας μέχρι και την έκδοση αποφάσεως επί της κατατεθείσας αιτήσεώς σας.

Μην ξεχνάτε, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, ότι περαιτέρω προστασία από την επίσπευση πλειστηριασμού εναντίον της πρώτης κατοικίας σας, δίνεται έως και την 31.12.2012 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, διατάσσεται η άρση των πλειστηριασμών για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, καθώς και για την πρώτη κατοικία δανειοληπτών ανεξαρτήτως ποσού. Η αναστολή πλειστηριασμών θα εξακολουθήσει να ισχύει, κατά πάσα πιθανότητα, έως και την 31.12.2013 (αναμένεται η έκδοση νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θα παρατείνει τη διάρκεια αναστολής αυτών).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε αυτό το στάδιο (ενόσω εκκρεμεί η αίτησή σας προς εκδίκαση) δεν θα πρέπει να έρθετε σε οποιονδήποτε συμβιβασμό με την τράπεζα, διότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αιτήσεώς σας ως απαράδεκτης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Με επιφύλαξη για τον λόγο απόρριψης της αιτήσεώς σας, ανάλογα με τον οποίο θα σας ενημερώσει σχετικά ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας για το επόμενο βήμα σας, δύναστε να καταθέσετε εκ νέου αίτηση, μετά την πάροδο ενός έτους από την υποβολή της πρώτης. Δικαιούστε, επίσης κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτησή σας πρωτοδίκως, να ασκήσετε το ένδικο μέσο της εφέσεως.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΑΣ

Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτησή σας, κρίνει όμως ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία δεν είναι επαρκή για την πλήρη εξόφληση των χρεών σας, θα σας υποχρεώσει να καταβάλετε μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 4 ετών, ή και 20 ετών [στους ενέγγυους πιστωτές δηλ. σε όσους σύμφωνα και με τα ανωτέρω, έχουν εξασφαλίσει την απαίτησή τους με εμπράγματη ασφάλεια, -προσημείωση υποθήκης , υποθήκη κ.λ.π.- ], συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την ικανοποίησή τους συμμέτρως διανεμόμενο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν το εισόδημά σας δεν επαρκεί για την καταβολή ολόκληρου του ποσού που οφείλετε στους πιστωτές σας, πρέπει να καταβάλετε δόσεις ανάλογες με την απαίτηση του κάθε πιστωτή. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει ότι οι δόσεις θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με ορισμένους αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που σχετίζονται με το κόστος ζωής, το προσωπικό και οικογενειακό σας εισόδημα κτλ.

Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να δηλώνετε στο αρμόδιο Δικαστήριο οποιαδήποτε αλλαγή αφορά την κατοικία, την εργασία, τον εργοδότη σας καθώς και οιαδήποτε αξιόλογη βελτίωση των οικονομικών σας πόρων, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, καθώς δε θα πρέπει να ξεχνάτε ότι βρίσκεστε, πλέον, σε κατάσταση πτώχευσης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ

Σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε να ζητήσετε στην αίτησή σας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια (οι έννοιες αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω) μοναδικό ακίνητό σας, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κύρια κατοικίας σας να μην υπερβαίνει το εκ του νόμου όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένης κατά 50%. Στην περίπτωση αυτή:

Το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η περίοδος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι εάν δεν είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας, οι πιστωτές σας επιτρέπεται να κινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά όλων των περιουσιακών σας στοιχείων που μπορούν να ρευστοποιηθούν, ακόμη και κατά της μοναδικής κατοικίας σας. Αυτό μπορεί αν συμβεί εάν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων. Οι διατάξεις που αναλύθηκαν ανωτέρω μπορούν να ισχύσουν και για το μοναδικό ακίνητό σας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ?

Στην περίπτωση αυτή, διαθέτετε ρευστοποιήσιμη περιουσία και αυτή αποτελεί άλλη μια συνέπεια του νόμου την οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πρίν αποφασίσετε να υπαχθείτε σε αυτόν.

Εάν έχετε στην κυριότητά σας περισσότερα από ένα ακίνητα εκτός της κύριας κατοικίας σας, το Δικαστήριο εάν το κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή σας από τα χρέη, ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών σας, δύναται να ορίσει εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής θα φροντίσει για τη διαχείριση της περιουσίας σας, για την εκποίησή της με τον προσφορότερο για εσάς τρόπο, για την ικανοποίηση αρχικά των πιστωτών σας που έχουν κάποια εμπράγματη ασφάλεια στην ακίνητη περιουσία σας καθώς και για τη σύμμετρη (κατ' αναλογία) ικανοποίηση των υπόλοιπων πιστωτών σας.

17 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.