Ώρες γραφείου Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00

6974314738    2104810505    info@kzlaw.gr

H Διαμεσολάβηση ως θεσμός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών, που μολονότι στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με επιτυχία συμβάλλοντας στην εξωδικαστική επίλυση μεγάλου όγκου υποθέσεων με γρήγορο και σχεδόν ανέξοδο τρόπο, στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί αποτελεσματικά διότι δεν έχει γίνει γνωστός- ως θεσμός -εάν και έχει θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του.

Η Διαμεσολάβηση (ADR- Alternative Dispute Resolution), είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου αμερόληπτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που έχει εισαχθεί στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010.

Ποιες διαφορές μπορούν να υπαχθούν στη Διαμεσολάβηση;

Σχεδόν όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν στη διαμεσολάβηση εκτός από αυτές που ρητώς στο νόμο ορίζεται από αναγκαστικού δικαίου διάταξη ότι η επίλυσή τους απαιτεί την προσφυγή στα δικαστήρια και ειδικότερα: Οι παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες διαφορές υπάγονται σε Διαμεσολάβηση:

 • Εμπορικές διαφορές
 • Διαφορές μεταξύ ενοίκων πολυκατοικιών ή γειτόνων
 • Εργατικές διαφορές
 • Οικογενειακές διαφορές (αξίωση διατροφής, αποκτήματα από το γάμο). Εξαίρεση αποτελεί η λύση του γάμου (διαζύγιο) για την οποία απαιτείται δικαστική απόφαση.
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Πάσης φύσεως περιουσιακές διαφορές – αξιώσεις αποζημίωσης
 • Τραπεζικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές.

Γιατί να επιλέξω τη Διαμεσολάβηση και όχι την προσφυγή στα Δικαστήρια;

Τα οφέλη της προσφυγής στη Διαμεσολάβηση είναι πολλά και για τα δύο μέρη και ειδικότερα:

 1. Η διαδικασία εποπτεύεται και καθοδηγείται από Διαμεσολαβητή κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε την συμφερότερη για εσάς λύση. Ο Διαμεσολαβητής είναι ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ και δεν αποφασίζει για εσάς.
 2. Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση είναι ΕΚΟΥΣΙΑ. Δεν πρόκειται να εξαναγκαστείτε να προσφύγετε σε αυτήν εάν δεν το θελήσετε, επιπροσθέτως αποχωρείτε από τη διαδικασία όποτε και εάν το θελήσετε εσείς.
 3. Η διαδικασία είναι ΤΑΧΥΤΕΡΗ σε σύγκριση με τη χρονοβόρα προσφυγή στα Δικαστήρια. Άλλωστε στόχος της Διαμεσολάβησης είναι η διαπίστωση των κοινών συμφερόντων των μερών και ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΛΥΣΗΣ από τα μέρη, εντός χρονικής διάρκειας μιας (1) συνήθως ημέρας.
 4. Η διαδικασία, σας εξοικονομεί χρήματα σε σύγκριση με την δαπανηρή διαδικασία προσφυγής στα Δικαστήρια.
 5. ΤΑ ΜΕΡΗ είναι αυτά που ΕΛΕΓΧΟΥΝ το αποτέλεσμα δηλ. δεν υπάρχει ο κίνδυνος να εκδοθεί δυσμενής ή και καθυστερημένη δικαστική απόφαση στην οποία θα εξαναγκαστείτε να συμμορφωθείτε.
 6. Ό, τι ειπωθεί και οποιοδήποτε έγγραφο επιδειχθεί κατά τη διενέργεια της Διαμεσολάβησης είναι άκρως εμπιστευτικό και απόρρητο. Όλα τα μέρη δεσμεύονται εγγράφως για τη διασφάλιση της ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εάν δεν βρεθεί λύση και χρειαστεί να συνεχίσετε στα Δικαστήρια, κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εις βάρος της άλλης πλευράς όσα ειπώθηκαν κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης που τελικά δεν τελεσφόρησε.
 7. Ευνοεί το διάλογο και την συνέχιση των επιχειρηματικών ή ανθρωπίνων σχέσεων με το άλλο μέρος εκμηδενίζοντας τις αντιδικίες και έριδες που επιτείνονται σε έναν δικαστικό αγώνα.
 8. Εάν τελικά καταλήξετε σε μια λύση – συμφωνία με την άλλη πλευρά, αυτή μπορεί να είναι δεσμευτική εφόσον το θελήσετε και υπό προϋποθέσεις εκτελεστή , παράγοντας τα ίδια αποτελέσματα με μια δικαστική απόφαση.ACBR

Τι πρέπει να κάνω για να υπαγάγω τη διαφορά μου στη Διαμεσολάβηση.

Καταρχήν στη Διαμεσολάβηση είστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, να παραστείτε με τον Πληρεξούσιο δικηγόρο σας. Αρχικά εκφράζετε την επιθυμία στον Δικηγόρο σας να προσφύγετε στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης , σε οποιοδήποτε στάδιο της εκκρεμοδικίας και εάν βρισκόσαστε (έστω δηλαδή και εάν έχετε καταθέσει αγωγή και περιμένετε να δικαστεί η υπόθεσή σας).

Την πρωτοβουλία μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα μέρη, το οποίο αφού εκφράσει στο άλλο μέρος την πρόθεσή του και συμφωνήσουν, ξεκινά τη διαδικασία μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων για την εύρεση ενός Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από τον κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτού. Σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο, Διαμεσολαβητής μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος ειδικά εκπαιδευμένος στις τεχνικές και δεξιότητες της Διαμεσολάβησης και διαπιστευμένος από τους αρμόδιους φορείς των άρθρων 5 & 6 του ν.3898/2010.

Τα δύο μέρη τελικά επιλέγουν από κοινού το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος δε, αναλαμβάνει όπως ενημερώσει ισότιμα τις δύο πλευρές για την όλη διαδικασία (κανόνες διαμεσολάβησης, μέρος που θα λάβει χώρα, αμοιβή, εάν η διαφορά μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση κ.α.). Εφόσον συμφωνήσουν τα μέρη σε όλα τα παραπάνω, υπογράφουν το Συμφωνητικό Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση που αποτυπώνει την ανωτέρω συμφωνία τους. Το επόμενο βήμα είναι η προσέλευση των μερών στον συμφωνηθέντα τόπο, συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα για να αρχίσει η Διαμεσολάβηση.

Αν τελικά επιτύχω συμφωνία κατά το πέρας της Διαμεσολάβησης, πώς είμαι σίγουρος ότι θα δεσμεύει το άλλο μέρος;

Μήπως τελικά θα ήταν καλύτερα να έχω μια δικαστική απόφαση στα χέρια μου; Το πλεονέκτημα εν τέλει της Διαμεσολάβησης είναι ότι στο πέρας μιας επιτυχημένης διαδικασίας Διαμεσολάβησης κατά την οποία θα έχετε ανεύρει την συμφερότερη, επιτεύξιμη και βιώσιμη για όλους λύση, αποτυπώνεται την συμφωνία σας εγγράφως. Εάν το ζητήσει έστω και ένα μέρος από εσάς, η συμφωνία σας αυτή υποβάλλεται από το Διαμεσολαβητή σε ειδική γραμματεία του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αποκτά εκτελεστότητα με την κατάθεσή της, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε μια απόφαση στα χέρια σας δεσμευτική για όλα τα μέρη, την οποία τελικά εσείς επιλέξατε και δεν σας την επέβαλαν.

Συμπερασματικά, η Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία «win –win», όπου δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος, όπως είθισται να γίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Σκοπός της είναι να επιτευχθεί κέρδος και για τις δύο πλευρές, μέσα από το διάλογο, τον εντοπισμό και υπερπήδηση των εμποδίων και την ανακάλυψη των αμοιβαίων συμφερόντων.{/AC}

17 χρόνια νομικης εμπειριας

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάληψη των υποθέσεων από το γραφείο μου γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, όπου αφού ληφθεί το ιστορικό της προσωπικής σας υπόθεσης και γίνει ενδελεχής μελέτη του φακέλου σας, λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο περαίωσης αυτής, το κόστος της διαδικασίας και τον προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης της εντολής.

Ποιοι ειμαστε

Ποιοί είμαστε

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Κωνσταντίνα Δ. Ζαρκαδουλα

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα, γεννήθηκα στην Αθήνα, την 6/4/1978 και κατάγομαι από την Καρδίτσα. Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το έτος 2005 απέκτησα τη δικηγορική μου ιδιότητα και ενεγράφην ως μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ασκώ μάχιμη δικηγορία από το έτος 2006, οπότε και άνοιξα το δικό μου δικηγορικό γραφείο στο Μοσχάτο Αττικής, που λειτουργεί σήμερα επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 79. Το έτος 2011 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Εφέταις και το έτος 2017 προήχθην σε δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Παράλληλα, το έτος 2013 απέκτησα την πιστοποίηση της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά. - Είμαι Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Ελλάδος. - Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά και είμαι πτυχιούχος Αρμονίας του Ωδείου Αρίωνα Καρδίτσας. - Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Όλγα Αστερή

Όλγα Αστερή

Συμβολαιογράφος

Ονομάζομαι Όλγα Αστερή και είμαι συμβολαιογράφος με έδρα την Αθήνα (Φειδίου 14-16, 3ος όροφος) και μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 διορισθείσα κατόπιν εξετάσεων, . Είμαι γεννημένη στο Αίγιο Αχαΐας και σήμερα κατοικώ στην Καλλιθέα Αττικής. Αποφοίτησα από το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2003. Την περίοδο από την αποφοίτησή μου μέχρι το διορισμό μου ως συμβολαιογράφος, ασχολήθηκα εκτενώς ως δικηγόρος με υποθέσεις ακινήτων. Αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος με σεβασμό στο ρόλο του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού.